HemOm ossAktuelltGe en gåva!LänkarKontakta ossSamarbetspartners och sponsorerLadda ner material
Socialt arbete på kristen grund
Projekt
På stadiga ben
Gudstjänsbesök
Föreläsningar
Kurser
Glömda barnen
Filmer
Böcker och häften
Debattartiklar och insändare
Projekt

Vi är gärna en samverkanspartner med lokala församlingar/skolor/föreningar/kommuner i projekt som syftar till att förebygga skador på grund av alkohol, narkotika, doping och tobak. 
Det kan också handla om projekt som syftar till att stärka det sociala engagemanget eller skapar förutsättningar för sociala insatser på en lokal plats. 
Ett sådant projekt är På stadiga ben, som är ett förskoleprojekt med syfte att tidigt upptäcka barn i socialt utsatta familjer. Läs mer om projektet på dess hemsida:
www.påstadigaben.se

HemOm ossAktuelltGe en gåva!LänkarKontakta ossSamarbetspartners och sponsorerLadda ner material